กุ้งซิการ์(เฉพาะทานที่ร้าน)
กล้วยหอมทอด(เฉพาะทานที่ร้าน))
บานาน่าสปลิท(เฉพาะทานที่ร้าน)